Video to film, Digital Cinema Package

Przepisanie materiału z kasety Betacam SP, Betacam
Digital, DV, High Definition lub innych nośników
cyfrowych i analogowych na taśmę filmową 35 mm
(kolor, cz-b) oraz kodowanie do kina cyfrowego (DCP).