7. Adaptacje dźwiękowe (Dolby SR, Dolby SRD).

8. Wykonanie kopii filmowych 35mm do emisji w kinie.

9. Motion design, prace graficzne na potrzeby
kinematografii.

10. Efekty specjalne, compositing i przeformatowanie.

11. Polecamy wiodącą firmą w zakresie cyfrowej
rekonstrukcji ruchomego obrazu www.fn.org.pl

<< wstecz