ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 19 grudnia 2015

Data ogłoszenia 19 grudnia 2015r.
W związku realizacją projektu

Firma dlab poszukuje specjalistów - ekspertów na następujące stanowiska
Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2015r.

Zadania:

Zapytanie ofertowe - ekspertyza
Zapytanie ofertowe - oprogramowanie odszumiające
Zapytanie ofertowe - ekspert fototechnik
Zapytanie ofertowe - ekspert mikrofilmowanie
Zapytanie ofertowe - załącznik - ekspert standardy TV
Zapytanie ofertowe - ekspert oprogramowanie kodujące
Zapytanie ofertowe - oprogramowanie stabilizujące
Zapytanie ofertowe - ekspert wytrzymałość materiałów filmowych
Zapytanie ofertowe - laboratorium eksperckie