Digital to film

Przepisanie materiału wygenerowanego,
bądź przetworzonego komputerowo na taśmę
filmową w formacie 35 mm.